Vriendschap is...

Uren met elkaar kletsen

Zoek vriendinnen

Leeftijd

TOT

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Wannabefriends gelden voor iedereen die gebruik maakt van onze website.
We gaan ervan uit dat je de voorwaarden hebt gelezen en op de hoogte bent van de rechten en plichten.
De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Wannabefriends kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Wannabefriends kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Wannabefriends behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Wannabefriends behoudt zich het recht voor om vriendinnen het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich consequent misdragen.
Wannabefriends behoudt zich het recht voor om accounts/profielen, berichten, reacties en foto's te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder waarschuwing te wijzigen of verwijderen van Wannabefriends.
Als gebruiker met een profiel ben je zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die er plaats vinden onder het desbetreffende profiel.
Om je te kunnen registreren op Wannabefriends dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres en minimaal 18 jaar oud te zijn.
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Wannabefriends zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Wannabefriends zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wannabefriends.nl.
 
Het volgende is niet toegestaan op de website van Wannabefriends:
- Inschrijven wanneer je jonger bent dan 18 jaar
- Mannen die zich inschrijven
- Een profiel aanmaken op andermans naam
- De site als dating site gebruiken
- Het beledigen van mede-vriendinnen
- Discriminatie en racisme
- Reclame maken, spammen
- Smaad/laster
- Expliciet seksueel taalgebruik
- Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites)
- Het plaatsen van materiaal van derden waarop copyright rust
- Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch of shockerend (beeld)materiaal
- Het plaatsen van persoonlijke gegevens en priv materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN- gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mail adres is voor eigen verantwoording, maar wordt niet geadviseerd
- Het plaatsen van een url in de vrije tekst.
- Het plaatsen van (verkapte) reclame uitingen cq promoten van websites in je profiel
- Alle zaken die neigen naar illegaliteit
- Plaats geen fotos van een ander persoon mits toestemming
- Het wordt geadviseerd geen fotos van kinderen te plaatsen

Copyright © 2018 www.wannabefriends.nl. Gerealiseerd door iBrandz Media